"Lebih baik mengerti sedikit daripada salah mengerti."

(-A. France- )